FSC gekeurd hout:

De in 1993 opgerichte Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die is geïnitieerd door internationale milieu- en mensenrechtenorganisaties, enkel inheemse bevolkingsgroepen en een paar bedrijven uit de houtsector. Om de bossen in de tropen te beschermen tegen vernietiging en onherstelbare aantasting heeft zij wereldwijd toepasbare principes en criteria voor duurzaam bosbeheer en certificering opgesteld. Momenteel is wereldwijd ruim 194 miljoen hectare bos in 53 landen FSC-gecertificeerd. De FSC-standaard voor duurzaam bosbeheer bestaat uit 10 FSC-principes en ruim 50 criteria.

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten evenals internationale afspraken en overeenkomsten en de principes en criteria van FSC respecteren.
2. Het gebruik en eigendom van het bos zijn vastgesteld of rechtsgeldig
3. De rechten en gebruiksrechten van inheemse volkeren worden herkend en gerespecteerd
4. Bosbeheer is gericht op het handhaven of verbeteren van het lange termijn welzijn van bosarbeiders en lokale gemeenschappen in sociale en economische zin.
5. De bosproducten en diensten moeten efficiënt gebruikt worden, opdat economische, ecologische en sociale voordelen worden veiliggesteld.
6. De ecologische functies en biodiversiteit van het bosgebied worden beschermd
7. Er is een duidelijk beheerplan op schrift, waarin doelen en middelen uiteengezet zijn.
8. De sociale, economische en ecologische gevolgen van de activiteiten in het bos worden regelmatig gecontroleerd
9. Bossen met hoge natuurwaarde moeten worden behouden en op hun waarde geschat.
10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen natuurlijke bossen niet vervangen en moeten in overeenstemming met principes 1 t/m 9 beheerd worden.

PEFC gekeurd hout:

PEFC is een wereldwijd gedeponeerd handelsmerk wat garandeert dat hout- en papierproducten afkomstig zijn uit een duurzaam beheerd bos, waarbij evenveel aandacht is voor People, Planet en Profit. Verschillende facetten waar het PEFC keurmerk voor staat:

1. De rechten van inheemse bevolking en bosarbeiders dienen gerespecteerd te worden.
2. Er voor zorgen dat bossen schoon water blijven leveren.
3. De productiecapaciteit behouden voor hout en ander grondstoffen.
4. Een positieve bijdrage leveren aan het klimaat.
5. Het bos en de biodiversiteit in stand houden.
6. Wetten en regels, inclusief EUTR, naleven.

Hout is mooi, sterk, milieuvriendelijk, CO2 neutraal, recyclebaar en ook nog een hernieuwbaar materiaal, mits afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.