Het gebruik van Cookies

De cookiewet is gebaseerd op Europese wetgeving die uitgaat van impliciete toestemming voor het plaatsten van cookies. U dient op onze website de informatiebalk “accepteer onze cookies” te accepteren. Cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen te bewaren, gebruikersnamen met wachtwoorden te onthouden of persoonlijke instellingen te bewaren. Op deze manier hoeft u bij een volgende bezoek aan onze website niet geheel opnieuw uw gegevens in te vullen.

Op onze website maken we gebruik van “tracking cookies” welke informatie kan terughalen over uw vorige bezoek. Bij het aanmaken van het profiel wordt er geen koppeling gemaakt met uw naam, e-mailadres of adres en maken we alleen gebruik van algemene kennis. Het opgebouwde profiel zorgt voor relevante content bij het opnieuw bezoeken van de website.